Ons team bestaat uit specialisten met diepgaande kennis van het domein van verzuimbegeleiding. Onze jarenlange ervaring in het vernieuwen en optimaliseren van verzuimbegeleidingsprocessen heeft onder meer geleid tot de meestgebruikte methode van taakdelegatie, dynamisch workflowmanagement en meer. Dagelijks werken honderden casemanagers en bedrijfsartsen volgens onze methodieken en met onze applicaties. En we blijven vernieuwen op basis van feedback, eigen inzichten of nieuwe regels. Zodat u telkens voorop kunt lopen!

Rick van Buuren
Directeur, aandeelhouder, bedrijfsfysiotherapeut

Sinds 2010 mag ik leiding en richting geven aan TriageExpert. Naast interne zaken als financiën, personeel, etc. houd ik me vooral bezig met marketing, verkoop, advies en consultancy. Mijn toegevoegde waarde zit vooral daar waar we onze dienstverlening en producten matchen met de wensen van de klant.

Meer informatie? Mail naar rvbuuren@triageexpert.nl.

foto_frans_vd_nieuwenhof
Frans van den Nieuwenhof
Oprichter, aandeelhouder, consultant, trainer, bedrijfsarts

Vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met de wereld van verzuim en re-integratie verbaasde het me hoe verschillend er naar verzuim gekeken werd. Toen ik jaren geleden de mede-oprichters van TriageExpert tegenkwam, was het besluit snel genomen: “wij gaan online applicaties bouwen om het werk van de professionals  in deze markt te ondersteunen”. Ondertussen wordt er veel gebruik gemaakt van onze producten en werk ik er zelf ook mee.

foto_maarten_bosveld
Maarten Bosveld
Product Consultant, Security Officer, organisatiesocioloog

Sinds 2012 werk ik bij TriageExpert als Product Consultant. Ik vervul daarbij een verbindingsrol tussen klant/gebruiker, inhoudsdeskundige, technisch beheer en de IT infrastructuur. Ik ben (mede-)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze producten, security en gegevensbescherming. Met de nodige creativiteit bouwen aan nieuwe innovatieve producten en het werken met een prachtig team van collega’s  zorgen bij mij voor het dagelijkse werkplezier en de energie die nodig is om van TriageExpert een nog groter succes te maken.

foto_bart_smit
Bart Smit
Oprichter, aandeelhouder, zorgondernemer, bedrijfsarts

Al mijn gehele werkzame leven ben ik actief in arbo- en verzuim wereld, eerst als verzekerings-/bedrijfsarts en later als directeur van ArboNed en weer later als ondernemer. Als ondernemer was ik oa  initiatiefnemer/oprichter van Humannet en ArboAnders. Altijd was ik op zoek naar manieren om de kwaliteit en prijs van ziekteverzuimbegeleiding voor de klant te verbeteren. Standaardisering cq. ondersteuning van professionals middels automatisering zijn, in dat kader, voor mij altijd belangrijke aandachtspunten geweest. Toen ik de latere medeoprichters van TriageExpert ontmoette werd duidelijk dat we vanuit een gemeenschappelijke visie, ondernemerschap en kennis bijeen konden brengen. De businesscase was snel gemaakt.

foto_theo_stokking
Theo Stokking
Oprichter, aandeelhouder, trainer, arbeidsdeskundige

Ik heb vanaf 1985 verzuim-, re-integratie en arbeidsongeschiktheid mogen ervaren vanuit verschillende invalshoeken. De complexiteit kom ik iedere dag als arbeidsdeskundige tegen. Verzuim begint met onwel voelen/ ziek zijn, maar langdurig verzuim draagt, naast de medische beleving vooral evidente juridische,  bedrijfskundige en bedrijfseconomische aspecten in zich. Ik ben derhalve trots op onze bijdrage aan kennisverbreding van een ieder die zich binnen dit werkveld begeeft; professionals, werkgevers en werknemers.

foto_boris_vd_vorst
Boris van der Vorst
Aandeelhouder, zorgondernemer, fysiotherapeut

TriageExpert helpt met innovatieve ICT-oplossingen het gat te dichten tussen de weerbarstige praktijk en de richtlijnen die beschikbaar zijn binnen de arbeidsrelevante- en bedrijfsgeneeskundige zorg. Het blijft mensenwerk, maar wat mij betreft betekent de integratie van de TriageExpert-’apps’ binnen de zorg- en verzuimprocessen een enorme sprong voorwaarts.

Jurgen van der Baan
Expert, Product Consultant, Casemanager

In mijn loopbaan ben ik vanuit verschillende invalshoeken actief geweest met verzuimbegeleiding: werkgevers, arbodienst, verzuimcentrale en verzekeraars. Mijn ideeën over verzuimmanagement en arbodienstverlening ben ik vanaf mei 2014 gaan delen via mijn blog www.arboshock.nl. In mijn functie bij TriageExpert kan ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten om de producten naar een nog hoger niveau te brengen.