Privacy is een onderwerp dat de kern van verzuimbegeleiding raakt. Immers, om een medewerker te begeleiden is de nodige verwerking van persoonsgegevens nodig. Dit zijn al snel bijzondere persoonsgegevens, gezondheidsgegevens, en de verwerking daarvan is aan zeer strenge eisen verbonden. De werking van de privacywet- en regelgeving schuurt bij verzuimbegeleiding nogal met de sociale wet- en regelgeving. Bij TriageExpert kunt u al lange tijd terecht voor:

  • Applicaties en werkprocessen die compliant zijn met de privacyregelgeving
  • Adviezen ten aanzien van van uw werkproces
  • Implementatie van taakdelegatie in uw organisatie, onder meer als oplossing voor privacy gerelateerde uitdagingen

In samenwerking met WVO Advocaten hebben we Social Privacy opgericht om dienstverleners in de sociale zekerheid te helpen de AVG te implementeren en een adequaat privacymanagement te voeren. Klik op het logo om naar de website van Social Privacy te gaan.