Het WGA-Volgsysteem van TriageExpert is het enige volgsysteem dat u specifiek inzet voor beheer van het WGA instroomrisico en uw WGA populatie. Moeiteloos werkt u in een team met bijvoorbeeld een WGA casemanager, arbeidsdeskundige, verzekeringsarts en een jurist aan dossiers. Het systeem bewaakt voor u de termijnen, maar geeft ook pro-actief kansen en risico’s aan zodat u niets aan het toeval hoeft over te laten.

WGA Volgsysteem 1

Het WGA Volgsysteem is ontstaan toen wij zelf dienstverlening ontwikkelden om WGA dossiers te beheren. Om optimaal en efficiënt aan schadelastreductie (voor de werkgever) en nieuw perspectief (voor de werknemer/uitkeringsgerechtigde) te werken is een slim systeem nodig dat ook inhoudelijk kan ondersteunen. Het WGA Volgsysteem richt u dan ook samen met ons zo in, dat er geen kansen worden gemist en uw organisatie maximale resultaten behaalt. Inmiddels richten we ons vooral nog op het ontwikkelen van het WGA Volgsysteem en onze klanten helpen successen te behalen.

Een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten:

 • Workflow obv. acties en protocollen
 • Eigen protocollen
 • Verschillende organisatielagen
 • Beheer werknemers / uitkeringsgerechtigden
 • Afgescheiden medisch dossier
 • Rollen- en gebruikersmatrix
 • Triage (beslisboom voor beslisondersteuning)
 • Signaleren van kansen (automatisch)
 • Uitgebreide dossiervorming

 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Overzicht beschikkingen
 • Management informatie

 • Koppeling (via webservices, XML, soap)
 • Mailen uitkeringsgerechtigden vanuit volgsysteem

Voor experts, door experts

Bij TriageExpert vindt u op de eerste plaats inhoudelijke kennis en ervaring. Zelf hebben we talloze WGA dossiers behandeld en een efficiënt proces ontwikkeld. Wij hebben dus met hetzelfde bijltje gehakt als u en kunnen ons daarom committeren aan UW succes.

Geïnteresseerd of het WGA Volgsysteem bij uw organisatie kan bijdragen aan succesvolle beheersing van WGA dossiers en risico’s? Neem contact op met Rick van Buuren, 0628075395 of via onderstaand formulier.

Vraag meer informatie aan over dit product

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer

Eventuele opmerkingen