Onze oplossingen  

Bij verzuimbegeleiding is het essentieel om grip te hebben op elk dossier.

 

Op elk moment weten wat er speelt en wat er nodig is voor duurzaam en spoedig herstel van het werkvermogen.

Elke fase van het verzuim vraagt om een andere aanpak, andere informatie.

Om grip te krijgen op een dossier is informatie nodig

die niet meer door of namens werkgevers mag worden uitgevraagd.

 

Daarom zijn slimme vragenlijsten namens de bedrijfsarts en
weldoordachte samenwerking met taakgedelegeerden een uitkomst.

Daarom hebben we bij TriageExpert vier applicaties ontwikkeld
ter ondersteuning van twee jaar verzuimbegeleiding. 

En helpen we die te integreren in uw systemen, processen en kwaliteitsbeleid.

  Triage applicaties  

De Triage applicaties zijn online instrumenten die losstaand of

gekoppeld aan een verzuimsysteem worden gebruikt. Op een PC, tablet of mobiel.

Ze zijn ontwikkeld om de samenwerking tussen een bedrijfsarts en een 

gedelegeerde optimaal te ondersteunen

De Re-integratieStart (RS) Triage wordt in de eerste weken na de ziekmelding ingezet. De vragenlijst gaat 5-10 vragen diep, afhankelijk van de antwoorden die de werknemer of de gedelegeerde invoert. Wat de volgende stap is, wordt vooraf samen met de verantwoordelijk bedrijfsarts bepaald. 

Meer info...

RE-
INTEGRATIE
START
TRIAGE
MULTI
FACTORIËLE
INTAKE

Bij verzuimdossiers die langer (dreigen te) duren, is het noodzakelijk dat de arbodienst/bedrijfsarts meer informatie verzamelt. Met behulp van de MultiFactoriële Intake (MFI) worden alle relevante domeinen van de verzuimcasus in kaart gebracht. Dit levert automatisch op: een concept UWV Probleemanalyse en alle context in een medisch verslag.

Meer info...

In de cyclus van volgen en bijstellen van de re-integratie zet de gedelegeerde de VoortgangsTriage in. We hebben regels ingebouwd die vooraf met de bedrijfsarts zijn afgesproken. Zo blijft een dossier nooit te lang buiten het zicht van de bedrijfsarts.

Meer info...

VOORTGANGS
TRIAGE
ACTUEEL
OORDEEL

Als de bedrijfsarts en de gedelegeerde samen twee jaar de werknemer hebben begeleid, kan de gedelegeerde uitstekend het Actueel Oordeel voorbereiden voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts

maakt deze uiteraard af.

Meer info...

  Koppelingen  

Het prettigst werk je met de Triage applicaties als deze zijn gekoppeld

aan jouw favoriete verzuimsysteem. Wij werken met onze partners continue aan een 

zo goed mogelijke integratie van de Triage applicaties in verzuimsystemen.

Check hieronder met wie wij koppelen en welke functies er ondersteund worden.

Toelichting:

  • Starten Triage: de Triage applicaties kunnen worden opgestart vanuit het verzuimsysteem

  • NAW naar Triage: NAW- en basis verzuimgegevens worden aan de Triage doorgegeven

  • Documenten: door de Triage gegenereerde documenten worden automatisch in het verzuimsysteem opgeslagen

  • Taken: vanuit de Triage kunnen taken worden aangemaakt in het verzuimsysteem

  • Tekstfragmenten: vanuit de Triage wordt een groot aantal tekstfragmenten doorgegeven waarmee de webformulieren in het verzuimsysteem gevuld kunnen worden

  • Triage door werknemer: het verzuimsysteem faciliteert het aanbieden van de Triage aan de werknemer, resultaten worden automatisch verwerkt in het verzuimsysteem

  Taakdelegatie  

Om grip te hebben op een verzuimdossier is informatie nodig die alleen door de arbodienst/bedrijfsarts mag worden uitgevraagd. De Triage applicaties vormen in die zin een verlengstuk van de bedrijfsarts en gebruikers ervan werken onder Taakdelegatie. 

Onze kennis over een juiste inrichting van Taakdelegatie is een belangrijk element waarmee we arbodiensten helpen een succesvolle werkwijze neer te zetten. 

Analyse & Advies

Meer weten

U bent (nog) geen klant en wilt meer weten over Taakdelegatie en de mogelijkheden of heeft u vragen waarvan u verwacht dat wij deze kunnen beantwoorden. Wij komen graag langs om met u hierover in gesprek te gaan. Dat kost u niets. Via onderstaand contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Adviesopdracht

Wilt u dat we meedenken en meehelpen met een vraagstuk dat speelt binnen uw organisatie? Of deze nu ligt op het gebied van taakdelegatie, privacy of verzuimbegeleiding, de kans is groot dat we u vooruit kunnen helpen. We worden als organisatie adviseurs ingehuurd voor opdrachten van enkele uren werk tot meerjarige opdrachten van een dag in de week.

Innovatie en procesoptimalisatie

Voor uitdagingen die de kern van uw dienstverlening raken wilt u niets aan het toeval overlaten. Bij procesoptimalisatie wordt doorgaans gewerkt met aannames.

TriageExpert werkt met de methode van Service Design Thinking. Door deze methode in te zetten worden vraagstukken en oplossingen grondig uitgediept, Een sessie duurt 4 - 8 uur, afhankelijk van de opzet. Voor een optimaal resultaat betrekt u ook uw klant bij deze sessie. De TriageExpert consultants begeleiden én brengen hun kennis en ervaring in.

Audit
Werkt uw organisatie al langer in Taakdelegatie en wilt u laten toetsen of uw proces aan alle regels en best practices voldoet? Voor €1.995,- voeren wij een volledige audit uit en stellen bij een positieve uitkomst een verklaring op voor uw klanten en partners.

SERVICE
DESIGN
THINKING

 

   Contact   

© 2020 TriageExpert BV

Kobaltweg 11 - 3542 CE - Utrecht
info@triageexpert.nl
+31357600688