top of page

De beste stuurlui ……. 10 handvatten voor Taakdelegatie

Bijgewerkt op: 9 jan. 2019

Naar aanleiding van onze eerste vlog (De Zaagtafel) over het NVAB standpunt Taakdelegatie werd op LinkedIn een prikkelende reactie geplaatst:

“Wat is nu jullie advies/tip/conclusie? Is mij niet helemaal duidelijk.”


Als reactie heb ik in eerste instantie naar de bijbehorende blog verwezen: Het NVAB-standpunt Taakdelegatie; een gemiste kans. Mijn conclusie zat al in de titel van deze blog; een deel van de vraag was daarmee beantwoord.

Toch bleef de vraag in mijn hoofd rond spoken. Onze kritiek was blijkbaar overgekomen, maar boden we geen of onvoldoende oplossingen?

Het is namelijk heel gemakkelijk in kritiek te blijven hangen. De beste stuurlui staan altijd aan wal.......Maar het was absoluut niet onze bedoeling alleen kritiek te leveren. Wij waren teleurgesteld omdat we na het lezen van het NIVEL-rapport andere verwachtingen hadden ten aanzien van het nieuwe NVAB-standpunt.

Met het plaatsen van de vlog en de blog hoopten wij een brede discussie op gang te brengen, waardoor het kader voor Taakdelegatie weer scherper, sterker en vooral veiliger zou worden.


Taakdelegatie is geen simpele of snelle oplossing. In praktijk zien we (en zijn we betrokken bij) prachtige, werkende taakdelegatie-constructies. De constructie heeft ter bescherming echter een duidelijk kader nodig en dat misten wij in het nieuwe standpunt.

Er werd veel aandacht besteed aan de ‘voorbehouden taken’ van de bedrijfsarts, maar we misten handvatten voor de borging van de voorwaarden die de Wet BIG en jurisprudentie aan taakdelegatie stellen.

Dat is jammer omdat het NVAB-standpunt daarmee onvoldoende recht doet aan de kwetsbare positie van de bedrijfsarts. Taakdelegatie start immers met een opdracht van de bedrijfsarts. Om taken te kunnen delegeren zal eerst aan duidelijke voorwaarden moeten worden voldaan. Het NVAB-standpunt is op veel punten zo open opgesteld, dat het voor bedrijfsartsen heel moeilijk wordt om te toetsen of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit kan wat ons betreft beter!


Onzorgvuldige implementatie, het volgende kritische verhaal in de pers en de daarop volgende kamervragen kunnen taakdelegatie en de betrokken bedrijfsarts(en) een slechte naam bezorgen.


Wij laten het niet bij kritiek en zullen de komende maanden onze kennis en ervaring in 10 blogs verwerken met handvatten voor een gedegen implementatie van Taakdelegatie. Hiermee willen wij bijdragen aan een veilige invulling voor zowel bedrijfsartsen als gedelegeerden. Inmiddels wordt gelukkig breder onderkend dat de vertaling van het kader naar de praktijk moeilijk is. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wordt gewerkt aan een 'Werkwijzer Taakdelegatie'. In afwachting van de werkwijzer kunnen jullie de volgende posts van ons verwachten:

  1. Start bij de bedrijfsarts: vind de juiste bedrijfsarts en onderzoek gezamenlijk welke taken er gedelegeerd gaan worden en hoe je deze werkwijze in gaat richten.

  2. Formaliseer afspraken met overeenkomsten voor taakdelegatie, de behandeleenheid en geheimhouding.

  3. Zorg voor een transparant en toetsbaar werkproces, bij voorkeur gecertificeerd

  4. Veranker de samenwerking in vaste afspraken over zowel vast als incidenteel overleg.

  5. Zet de bedrijfsarts in regie en zorg er voor dat deze actief wordt geïnformeerd.

  6. Structureer en protocolleer waar nodig de gedelegeerde taken; daarmee wordt aan de instructie-voorwaarde voldaan.

  7. Stem de taken die worden gedelegeerd af op de bekwaamheid van de gedelegeerde. Zet daarnaast een systematiek op voor ontwikkeling en monitoring van de bekwaamheid van de gedelegeerden.

  8. Borg dat de gedelegeerde werkt conform de afgeleide geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts en zich onthoudt van activiteiten die daar mee zouden kunnen botsen.

  9. Zorg voor vroegtijdige filtering op risicodossiers zodat de bedrijfsarts tijdig actief bij deze dossiers wordt betrokken.

  10. Leg vast hoe werknemers over de toepassing van Taakdelegatie en hun rechten worden geïnformeerd.

Wordt vervolgd!

297 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page