top of page

Het start bij de bedrijfsarts

Bijgewerkt op: 9 jan. 2019

De aanvliegroute

Taakdelegatie start bij de bedrijfsarts. Het lijkt simpel en logisch. Het gaat immers om taken van de bedrijfsarts; deze zal dus de opdracht moeten geven een deel daarvan door een niet bedrijfsarts uit te laten voeren.


Toch laat de praktijk vaak een andere route zien en dat is op zich niet vreemd. Arbodienstverleners lopen steeds meer tegen twee problemen aan: het tekort aan bedrijfsartsen en privacy. De dienstverlening aan werkgevers staat steeds meer onder druk. Bedrijfsartsen zijn schaars en het tekort neemt de komende jaren alleen maar toe. Werken je casemanagers niet onder taakdelegatie, dan mogen ze door aangescherpte privacyregels net zo weinig als de werkgever.


Steeds meer arbodiensten en casemanagementbureau’s besluiten dat het roer om moet en onderzoeken taakdelegatie. De verkenning start vaak zonder bedrijfsarts maar het is verstandig hier zo snel mogelijk een bedrijfsarts bij te betrekken.Photo by Danielle MacInnes on Unsplash


Samen uitstippelen van de koers

Aan het delegeren van taken zijn strenge voorwaarden verbonden en het is aan de bedrijfsarts te beoordelen of hier aan wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan loopt hij potentieel een risico. Er moet dan ook veel worden geregeld voordat er met taakdelegatie kan worden gewerkt.


Zoals aangegeven moet de bedrijfsarts opdracht geven om een deel van zijn taken uit te voeren. Hij zal echter eerst moeten beoordelen of de collega’s die hij daartoe opdracht geeft over de juiste bekwaamheden beschikken om deze uit te voeren.

Gemaakt afspraken moeten ondubbelzinnig worden vastgelegd. Daarnaast moet eventuele aanwijzingen worden vastgelegd in procedures, protocollen en/of triages. Coaching en training spelen ook een rol bij het geven van aanwijzing. Voor toezicht en de mogelijkheid tot tussenkomst moeten afspraken worden gemaakt over rapporteren, overdracht van informatie en werkoverleg.


Tot slot moet niet alleen intern maar ook extern duidelijk zijn wat de rolverdeling is. Hoe deel je met werkgevers en nog veel belangrijker werknemers hoe er gewerkt wordt en wie wat doet. En natuurlijk dat er altijd het recht is om rechtstreeks een bedrijfsarts te spreken.

Natuurlijk heeft de bedrijfsarts als eindverantwoordelijke voor de gedelegeerde taken inspraak over de inrichting van het werkproces met alle toeters en bellen. Het is makkelijker om gezamenlijk het hele proces te doorlopen en daar keuzes in te maken die voor alle betrokkenen veilig en prettig voelen. Samen inrichten is werken aan draagvlak en dat is altijd makkelijker dan een kant en klaar verhaal aan een bedrijfsarts te moeten ‘verkopen’. Heel terecht zal hij kritisch kijken of hij het eens is met de keuzes die zijn gemaakt en daar zijn eigen conclusies of eisen aan verbinden. Uiteindelijk ben je als arbodienstverlener in dit geval afhankelijker van de bedrijfsarts, dan andersom. Deze kan bij wijze van spreken overal aan de slag.Drie kansrijke routes naar taakdelegatie

Taakdelegatie kan een interessante optie zijn voor bedrijfsartsen. Het meer routinematige deel van het werk kan worden gedelegeerd waardoor meer aandacht kan worden besteed aan complexe dossiers en preventie. Daarnaast wordt het takenpakket uitgebreid met de begeleiding en coaching van de gedelegeerden. Zoals blijkt uit het NIVEL-rapport zit niet elke bedrijfsarts op deze verschuiving te wachten. Er is echter ook een groep bedrijfsartsen die deze combinatie van verdieping en verbreding juist wel aantrekkelijk vinden.

In praktijk zien we dat de volgende situaties het meest kansrijk zijn.


  1. Je hebt al een aantal jaren een bedrijfsarts in dienst en deze geeft aan wel open te staan voor taakdelegatie. Dit is natuurlijk een prachtig uitgangspunt omdat er al sprake is van samenwerking en de bedrijfsarts de beoogde gedelegeerden vaak al kent.

  2. Je hebt een externe bedrijfsarts op het oog waar je al een tijdje gebruik van maakt. In dit geval kun je verkennen of het interessant is de samenwerking te intensiveren. Daarbij is het niet noodzakelijk dat deze arts in dienst treedt. De afspraken kunnen ook in contracten worden gegoten.

  3. De wens is er maar je hebt nog geen bedrijfsarts op het oog. Werk in dat geval de plannen niet volledig uit, maar ga op zoek naar een bedrijfsarts. Het is natuurlijk prachtig als je een bedrijfsarts kan vinden die deze rol al bij een andere arbodienst invult, maar nog ruimte heeft om taakdelegatie samen met jou op te zetten. Daarnaast zijn er bedrijfsartsen die met taakdelegatie werken en die collega’s hebben die deze stap ook willen gaan zetten. De ervaren bedrijfsarts kan jou en de onervaren bedrijfsarts helpen taakdelegatie op te zetten. Het samen invullen van taakdelegatie legt in ieder geval een stevige basis voor intensieve samenwerking.


Deze blog is onderdeel van de serie '10 handvatten voor Taakdelegatie'

235 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page