top of page

Taakdelegatie en een netwerk van externe bedrijfsartsen - Tip 3 voor taakdelegatie

Bijgewerkt op: 17 aug. 2018Arbodiensten maken in toenemende mate gebruik gemaakt van externe bedrijfsartsen. Als we kijken naar het taakdelegatiemodel, dan levert deze verschuiving een extra aandachtspunt. Kun je van een externe bedrijfsarts verwachten dat deze de eindverantwoordelijkheid draagt voor de (medische) verzuimbegeleiding als hij alleen op verrichtingen basis wordt ingehuurd? Gezien de specifieke eisen die aan taakdelegatie worden gesteld en de kwetsbaarheid van de bedrijfsarts voor een mogelijke tuchtrechtelijke procedure is dat eigenlijk niet mogelijk.Tip 3: Werk met een coördinerende Medisch Adviseur


Als oplossing voor de bovengenoemde ‘uitdaging’ zien we in toenemende dat arbodiensten de (tuchtrechtelijke) eindverantwoordelijkheid voor re-integratiedossiers bij één of meerdere ‘interne’ bedrijfsartsen hebben neergelegd. Deze arts, laten wij hem voor het gemak Medisch Adviseur noemen, ziet geen of maar een deel van de werknemers in persoon. De fysieke spreekuren voor onderzoek en advies worden bij de externe artsen neergelegd. Deze rapporteren aan hun interne collega en hebben daarmee een beperkte verantwoordelijkheid.


De Medisch Adviseur heeft toegang tot alle dossiers en bewaakt de voortgang en continuïteit van de verzuimbegeleiding. Het is daarbij belangrijk dat alle betrokkenen, dus zeker ook de externe bedrijfsartsen, zich achter dit werkmodel scharen. Voor de invulling moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de rolverdeling, verantwoordelijkheden en wat er van de rapportages wordt verwacht. Een belangrijk uitgangspunt is dat er wordt gewerkt vanuit respect voor de positie van alle betrokkenen. Door hier vooraf goed bij stil te staan wordt een stevige basis neergelegd voor een vruchtbare en langdurige samenwerking met het externe netwerk.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page