top of page

Efficiënter werken, met kostenreductie als (bij)effect - Tip 5 voor taakdelegatie

Bijgewerkt op: 18 jul. 2018

Minder inzet van bedrijfsartsen; doel op zich of bijkomend effekt?

Vanuit een negatieve invalshoek zou je kunnen stellen dat er een groep werkgevers is die in het eigen regie-model vooral een kans ziet het mes in de arbo-kosten te zetten. Zij doen zoveel mogelijk zelf en schakelen de dure bedrijfsarts pas in als dit echt noodzakelijk is.

Werken met taakdelegatie zal over het algemeen ook tot minder inzet van de bedrijfsarts leiden; de achterliggende gedachte is echter totaal anders. Het uitgangspunt is niet de besparing op de korte termijn, maar een efficiëntere invulling van de verzuimbegeleiding, waarbij geen concessies aan de kwaliteit van het totale proces wordt gedaan.

Tip 5: Taakscheiding in combinatie met intensieve en gerichte begeleiding leidt tot betere beheersing van de verzuimkosten.


Optimaliseren van taakscheiding; in de ‘klassieke’ verzuimbegeleiding zitten bedrijfsarts en casemanager elkaar nog wel eens in de weg. Goede invulling van taakdelegatie biedt de kans eens heel kritisch naar de taakverdeling te kijken. Overlap zou zoveel mogelijk door aanvullen moeten worden vervangen. Bedrijfsartsen en casemanagers hebben daarbij specifieke rollen. De hoofdverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts ligt in de beoordeling en waar nodig actieve begeleiding van medische aspecten zoals belastbaarheid en behandeling. De casemanager besteedt vooral aandacht aan de procesbegeleiding en de wettelijke, financiële en organisatorische aspecten die hiermee samen hangen. Dit alles in intensieve afstemming met zowel de werkgever als werknemer.

Daar waar de casemanager in taakdelegatie wel medische informatie verzamelt, laat hij de beoordeling en interpretatie bij de bedrijfsarts liggen.


Intensieve begeleiding; een belangrijk bestanddeel van verzuimbegeleiding is aandacht. Kostentechnisch, maar ook vanuit het oogpunt van tijdsinvestering, is het weinig efficiënt de bedrijfsarts voor elk contactmoment in te zetten. De leidinggevende ondersteund door een casemanager houdt intensief contact met de werknemers en houdt daarbij veranderingen scherp in de gaten. Daarbij is het belangrijk de bedrijfsarts ‘actief aangesloten’ te houden, zodat deze zijn verantwoordelijkheden waar kan blijven maken en aan de voorwaarden voor taakdelegatie blijft voldoen.


Gerichte begeleiding door risicoprofilering; aandacht is een basisvoorwaarde voor verzuimbegeleiding. Niet elke verzuimmelding heeft even veel aandacht nodig. Risicoprofilering kan helpen de aandacht gericht te verdelen en daarnaast te kijken wie het best de bij de situatie ‘passende’ aandacht kan geven. Er valt bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen sociaal-medische, financiële en juridische risico’s. Afhankelijk van dit risico kunnen verschillende ‘specialisten’ worden ingezet. Daarbij kun je aan de bedrijfsarts, casemanager of een interventionist denken, maar ook zeker aan de leidinggevende zelf.

Alhoewel een ‘niet pluis’ gevoel als input voor risicoprofilering kan worden gebruikt, is het zaak de risico inschatting zoveel mogelijk te objectiveren. Toepassing van de Triage-methodiek kan daarbij helpen.Effekt op de korte en lange termijn

Deze beschreven benadering leidt niet alleen tot efficiënte inzet van de bij de verzuimbegeleiding betrokken professionals, maar ook tot een ‘gesloten keten’ van aandacht en ondersteunende activiteiten. Werknemers krijgen op deze wijze ook de aandacht en zorg die ze verdienen.

De optimale regie die zo ontstaat is niet alleen kostenefficiënt, maar zorgt ook voor beheersing en beperking van zowel kort als lang verzuim en uiteindelijk ook de WIA-instroom.

95 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page