top of page

Taakdelegatie als samenwerkingsmodel - Tip 2 voor taakdelegatie

Bijgewerkt op: 17 aug. 2018

Foto Park Troopers on Unsplash

Samenwerking tussen bedrijfsartsen en casemanagers is helaas geen vanzelfsprekendheid. Tussen deze twee beroepsgroepen bestaat veel wantrouwen. Als je met een gemiddelde groep casemanagers praat krijg je veel negatieve verhalen over bedrijfsartsen te horen; andersom gaat hetzelfde op. Het kan echter anders!


In mijn werk als casemanager heb ik een aantal keer nauw met bedrijfsartsen samengewerkt. De samenwerking ging daarbij veel verder dan communicatie via vraagstellingen en bevindingen. Vanuit dergelijke goed functionerende teams heb ik zelf ondervonden dat je krachtiger, beter onderbouwd en vooral ook breder gedragen verzuimbegeleiding neer kan zetten. Daarvoor moet je wel uit de geijkte rolverdeling van opdrachtgever en leverancier of manager en werknemer durven treden.  Met complementaire rollen, laagdrempelige communicatie en actieve aanvulling van elkaars kennis ontstaat daadwerkelijk synergie.


Tip 2: reserveer structureel tijd voor afstemming


Het taakdelegatiemodel biedt twee professionals bij uitstek de mogelijkheid om nauw met elkaar samen te werken. Zoals aangegeven in de vorige tip moet taakdelegatie bij verzuimbegeleiding aan een aantal voorwaarden voldoen (aanwijzingen, toezicht en tussenkomst). Een combinatie van structureel overleg en zorgvuldige uitwisseling van informatie zorgt ervoor dat de bedrijfsarts deze voorwaarden goed kan borgen.

Daarnaast draagt structureel overleg in belangrijke mate bij aan het opbouwen van een vertrouwensband en het ontstaan van een gezamenlijk referentiekader. Hierdoor komt de samenwerking echt van de grond. Naast de reguliere afstemming rond de probleemanalyse of een bijstelling daarvan, kunnen de volgende overlegvormen daar een rol in spelen:

  • Wederzijdse kennisbevordering / intervisie; hiermee kan zowel relationeel, als op het gebied van kennis en vaardigheden een verdiepingsslag worden bereikt.

  • Standaard overleg voor afstemming consulten; goede input en vraagstellingen voor consulten blijft belangrijk, maar in overleg kunnen signalen net wat verder worden uitgediept of vragen worden aangescherpt of genuanceerd.

  • Periodieke bespreking van langlopend verzuim; heel geschikt om gedragen vervolgbeleid te bepalen met aandacht voor zowel de werknemer als de procesgang.

  • De mogelijkheid om spoedeisende vragen af te stemmen; het is heel prettig als er ruimte is om buiten het structurele overleg snel (telefonisch) te kunnen klankborden.

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page