top of page

Taakdelegatie draait om voorwaarden en afspraken - Tip 1 voor taakdelegatie

Bijgewerkt op: 16 aug. 2018


Rawpixel.com on Stocksnap.io


In de rapportage van het onderzoek naar de ‘Belangrijkste trends en ontwikkelingen in arboland (2015)’ van arbokiezer.nl komt een duidelijke ontwikkeling naar voren: Werken onder verlengde arm bedrijfsarts winnende arbomodel.


“Uit het onderzoek blijkt dat het werken onder de ‘verlengde arm’ van een bedrijfsarts veel terrein heeft gewonnen. Bij 62,9 procent van de onderzochte aanbieders werkt de casemanager inmiddels onder gedelegeerde verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Dit was vorig jaar nog maar 48 procent, een forse stijging dus.

Is hiermee de oplossing gevonden voor het ‘Zembla-debacle’ van 2012? Tijdens de beruchte Zembla-uitzending werd de casemanager, die qua privacy flink over de schreef ging, hardhandig gefileerd.

Door de casemanager onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts te laten werken, is deze nu gelegitimeerd om wél medische vragen te stellen en vast te leggen. Hiermee is de casemanager de poortwachter (TriageExpert: hier wordt eerste lijn bedoeld) en ontlast hij de bedrijfsarts.”


De term ‘verlengde arm-constructie’ wordt veel gebruikt;  officieel hebben we het echter over het taakdelegatie-model. De komende maanden zal TriageExpert wekelijks aandacht aan dit model besteden door een serie van praktische tips. Hierbij de eerste tip:


Tip 1: maak bij de invulling van taakdelegatie niet alleen afspraken over de taakverdeling tussen bedrijfsartsen en casemanagers, maar hou ook rekening met de voorwaarden die daaraan verbonden zijn


Uitgaande van de wet BIG mag een bedrijfsarts een groot aantal taken aan een niet-medisch geschoolde casemanager delegeren.  Er zijn echter taken die  aan de bedrijfsarts voorbehouden blijven, zoals de belastbaarheid beoordelen, verwijzen voor behandeling, medische informatie opvragen en het melden van beroepsziekten.

Voor de taken die de bedrijfsarts onder taakdelegatie aan de casemanager uitbesteedt gelden een aantal voorwaarden:

  • Het kunnen geven van aanwijzingen

  • Toezicht op het handelen

  • Mogelijkheid tot tussenkomst

Afspraken over de rolverdeling tussen bedrijfsarts en casemanager moeten rekening houden met deze voorwaarden. De bedrijfsarts blijft uiteindelijk eindverantwoordelijke voor het medische deel  van de verzuimbegeleiding en kan hier in een tuchtrechtelijke procedure op worden aangesproken.22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page