top of page

    Trainingen   

Taakdelegatie voor bedrijfsartsen 

Van theorie en Werkwijzer naar praktijk

Het werkveld van bedrijfsartsen is volop in beweging. De druk op de agenda van bedrijfsartsen neemt toe en daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:

 • er is meer aandacht voor preventie een duurzame inzetbaarheid, waardoor bedrijfsartsen eindelijk ook voor meer zaken dan verzuim worden ingezet;

 • aanscherping van de regels met betrekking tot verzuim en privacy heeft er voor gezorgd dat werkgevers weer meer ondersteuning door bedrijfsartsen nodig hebben;

 • herziening van de arbowet heeft niet alleen voor de terugkeer van het verplichte arbeidsomstandigheden spreekuur gezorgd, maar ook een nieuwe taak geïntroduceerd in de vorm van de ‘second opinion voor de bedrijfsarts’.

 • onder druk van de arbeidsmarkt begint het verzuimpercentage weer langzaam te stijgen.

Naast de toename van het beroep op bedrijfsartsen is er nog iets anders aan de hand; de komende jaren valt een enorme uitstroom van bedrijfsartsen te verwachten. Het recente NIVEL-rapport ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg’ laat schokkende cijfers zien:

 

“Door de verwachte grote uitstroom vanwege pensionering en andere vertrekredenen, en de jaarlijkse instroom van niet meer dan gemiddeld 13 personen in de laatste 5 jaar, zal het huidige aantal werkzame bedrijfsartsen bij ongewijzigd beleid teruglopen van meer dan 1.800 in 2016 tot minder dan 600 in 2036. In 2028 zal het aantal bedrijfsartsen gehalveerd zijn.” Alhoewel er langzaam weer meer instroom in de bedrijfsartsenopleiding plaats vindt, is dit helaas nog steeds een druppel op de gloeiende plaat.

  

Taakdelegatie is één van de belangrijkste oplossingen voor het groeiende tekort aan bedrijfsartsen. Het eerder genoemde NIVEL-rapport en de recente update van het verenigingsstandpunt van de NVAB met betrekking tot taakdelegatie en de Werkwijzer Taakdelegatie die is gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien dat de aandacht voor taakdelegatie sterk toe neemt. Steeds meer zelfstandige bedrijfsartsen en hun collega’s bij arbodiensten krijgen dan ook met deze werkwijze te maken. Taakdelegatie biedt bedrijfsartsen kansen om anders en gerichter aan de slag te gaan, maar heeft ook hele specifieke valkuilen. De sleutel voor een veilige inzet van taakdelegatie zit in een gedegen implementatie, waarbij alle randvoorwaarden voor taakdelegatie goed worden geborgd. De bedrijfsarts hoort een centrale rol te vervullen bij deze implementatie. De recent verschenen Werkwijzer Taakdelegatie biedt veel handvatten, maar is geen handboek. Hoe geef je hier als bedrijfsarts dan invulling aan?

 

De training

Veel bedrijfsartsen hebben vragen over de toepassing van taakdelegatie. Daarom hebben VerzuimConsult en TriageExpert hun kennis en meer dan 15 jaar ervaring met alle aspecten van taakdelegatie gebundeld en een training voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Wij gaan niet alleen in op het theoretische kader, maar besteden aan de hand van concrete voorbeelden veel aandacht aan een praktische, gedegen en vooral ook veilige invulling van taakdelegatie.

 

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

 • Introductie taakdelegatie 

 • Geschiedenis 2003-2020

 • Juridisch kader:

  • BIG wetgeving

  • NVAB leidraden en verenigingsstandpunt

 • Ontwikkelingen in de markt:

  • het tekort aan bedrijfsartsen

  • de opkomst van casemanagers (en hun collega’s)

  • taakdelegatie versus taakherschikking (laatste o.a. een Nurse Practitioner)

 • Biedt de nieuwe Werkwijzer Taakdelegatie oplossingen?

 • Contractering

 • Taakdelegatieovereenkomst

 • Relatie met certificering arbodiensten

 • Praktijk voorbeelden

 • Do’s & Don’ts

 

Accreditie

Bedrijfsartsen: accreditatie voor 4 punten door ASBG

 

Locatie en datum

Een volgende training zal worden ingepland zodra er weer mogelijkheden voor bijeenkomsten zijn.

Kosten

De kosten van deze training bedragen €239,- p.p excl. btw.

 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door:

 

Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts en mede-eigenaar van VerzuimConsult. Hij werkt sinds 2003 succesvol en prettig met casemanagers in taakdelegatie en heeft zich ontwikkeld tot een enthousiaste ambassadeur voor deze werkwijze.

 

Jurgen van der Baan, consultant bij TriageExpert. Dagelijks betrokken bij zowel de ontwikkeling van instrumenten die taakdelegatie ondersteunen en mogelijk maken, als de implementatie van taakdelegatie bij arbodienstverleners.

 

Aanmelden

Aanmelding via Eventbrite

bottom of page