top of page

  Triage applicaties  

Re-integratieStart

Re-integratieStart

Privacywetgeving, stijgend verzuim en een tekort aan bedrijfsartsen. Het is voor werkgevers niet makkelijk in de eerste periode na de ziekmelding met werknemers afspraken over re-integratie te maken. Formeel mag de werkgever alleen nog met de werknemer over mogelijkheden praten als de bedrijfsarts of arbodienst een advies over de inzetbaarheid heeft afgegeven. Proactief beleid schuurt daardoor al snel met de privacyregels of is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

Oplossing

De Re-integratieStart kan als triage bij kort verzuim worden ingezet. De logica achter deze triage is door een groep bedrijfsartsen vastgesteld. Deze bepaalt welke dossiers vroegtijdig onder de aandacht van de bedrijfsarts moeten worden gebracht. 

Doel

De doelstelling van de Re-integratieStart is tweeledig:

 • Waar mogelijk proberen tot eenvoudige en door de werknemer gedragen voorstellen voor werkhervatting te komen.

 • Signaleren of de bedrijfsarts direct actief bij de begeleiding moet worden betrokken.

 

Hoe werkt het?

De triage wordt liefst zo snel mogelijk na de ziekmelding ingezet en kan door een casemanager (of andere professional) in taakdelegatie worden afgenomen.  De vragenlijst wordt door ons op maat per arbodienst ingericht. 

Toegevoegde waarde

De Re-integratieStart draagt zorg voor een gestructureerde, efficiënte én veilige manier van werken. Zowel de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts als de privacy van de werknemer staan daarbij voorop.

Een aantal kenmerken

 • Inzet in de eerste weken na de ziekmelding

 • 12 scenario’s / conclusies

 • Vraagt 2 tot 7 minuten de tijd (5 tot 10 vragen)

 • Toetsing door de bedrijfsarts is afhankelijk van de conclusie

 • Telefonisch af te nemen

 • Levert altijd een rapport voor werkgever/werknemer en een medisch samenvatting op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.14.03.
Re-integratieStart Productvideo

Re-integratieStart Productvideo

Video afspelen

Management informatie platform

Vanuit de Re-integratieStart Triage wordt anonieme, statistische informatie opgeslagen. Deze statistieken bieden uniek inzicht in de antwoorden die tijdens elke intake zijn gegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ondanks de ziekmelding in tot wel 50% van de gevallen werknemers zelf mogelijkheden zien om een deel van hun werk te hervatten. U krijgt toegang tot het managementinformatiesysteem van TriageExpert om zelf statistieken te kunnen opvragen, analyseren en downloaden.

Schermafbeelding 2020-03-13 om 15.39.06.

MultiFactoriële Intake

Zie jij als bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat je optimaal geïnformeerd bent zodat je zelf kunt bepalen hoe je je aandacht verdeelt? Al meer dan 10 jaar is een uitgebreide vragenlijst onze meest gebruikte oplossing. 

MultiFactoriële Intake (MFI)

Ziet de bedrijfsarts elke werknemer vóór 6 weken? Of zorg je dat hij optimaal geïnformeerd wordt zodat hij zelf kunt bepalen hoe de aandacht wordt verdeeld? Al meer dan 10 jaar is deze uitgebreide triage onze meest gebruikte oplossing.

Oplossing

De bedrijfsarts vraagt aan een gedelegeerde om deze vragenlijst samen met de werknemer in te vullen. Naast input voor de Probleemanalyse wordt veel achtergrondinformatie uitgevraagd. Op basis van deze uitgebreide triage kan de bedrijfsarts zelf bepalen welke aandacht het dossier nodig heeft. Is er direct een consult nodig of is de casus onder controle en kan een consult worden uitgesteld? 

 

Doel

Taakdelegatie werkt pas wanneer de bedrijfsarts net zoveel grip heeft op het dossier als bij een consult, maar in minder tijd. De MFI is een praktische tool om relatief vroeg in het begeleiding veel informatie te laten verzamelen. Op basis van een zeer uitgebreide rapportage kan de bedrijfsarts bepalen welke dossiers actieve begeleiding nodig hebben. Wordt er een consult voor het opstellen van de Probleemanalyse, dan is heeft de bedrijfsarts daar doorgaans minder (administratie)tijd voor nodig.

 

Hoe werkt het?

Om de MFI af te laten nemen delegeert de bedrijfsarts de medische en arbeidsanamnese. De 100+ vragen uit de MFI leveren een compleet beeld op dat de bedrijfsarts kan gebruiken om het vervolg te bepalen. De logische opbouw van de MFI draagt bij aan een diepgaand gesprek waarbij er geen thema’s worden overgeslagen. Wanneer nodig kan de gedelegeerde terugspringen naar eerdere ingevulde vragen. Het online instrument genereert automatisch een concept UWV Probleemanalyse en een Medisch Verslag én indien gewenst een concept Plan van Aanpak.

Toegevoegde waarde

De MFI wordt door veel bedrijfsartsen en gedelegeerden ingezet om te zorgen dat de bedrijfsarts bij langer durend verzuim een compleet beeld heeft van de casus. Op basis van de uitgevraagde informatie kan de bedrijfsarts vervolgens prioriteiten bepalen en kan de workload veilig en efficiënt worden beheerst.

Kerngegevens

 • Inzet vaak tussen week 2 en 6

 • Altijd dezelfde vragen; dit levert de bedrijfsarts een ongefilterd beeld

 • Vraagt 40 tot 50 minuten de tijd (100+ vragen)

 • Altijd volledige toetsing door de bedrijfsarts

 • Telefonisch of in persoon af te nemen door de gedelegeerde

 • Levert een concept Probleemanalyse, medisch verslag en concept Plan van Aanpak op

Schermafbeelding 2020-03-13 om 16.11.40.